Екип

Зорница Станева

Председател на УС на Фондацията и експерт / ръководител проекти
Икономист с опит в сферата на неформалното образование

д-р Миглена Молхова-Владова

Експерт / ръководител проекти
Икономист, главен асистент в УНСС - специалист в областта на интелектуалната собственост

Ивана Цветкова

Експерт / координатор проекти
Специалист по международно право, човешки права и социална отговорност