Екип

Зорница Станева

Председател на УС на Фондацията и експерт / ръководител проекти
Икономист с опит в сферата на неформалното образование

д-р Миглена Молхова-Владова

Експерт / ръководител проекти
Икономист, доцент в УНСС - специалист в областта на интелектуалната собственост

Мартин Свирчев

Експерт
Магистър по дигитален маркетинг, Мартин има опит в лидерството и управлението на екипи, стратегическото мислене, работата с различни канали на социалните медии, както и в мониторинг и анализ на социалните медии. С повече от 20 години успешна кариера в управление на екипи в международни и български компании.

Зала на славата - бивши членове на екипа, на/за които сме благодарни

Ивана Цветкова

Работила като експерт / координатор проекти до юли 2023г.
Специалист по международно право, човешки права и социална отговорност. Правен консултант с богат опит в управлението на проекти и провеждането на задълбочени проучвания.

Милена Станойевич

Работила като театрален експерт по проект T.I.P. 
Актриса, режисьор, творец и някой, който разбира и практикува театър на сетивата - лабиринт в неговата пълна дълбочина и цялост. Създава магия с младежите, включени в проект Театър като приобщаваща практика / Theatre as Inclusive Practice project. Чуйте нейната TEDx презентация за сетивен театър: https://youtu.be/YE4vrlhKLH0.

Цвета Балийска

Актриса, театрален режисьор, преподавател, продуцент, културен мениджър, акредитиран обучител по  playback театър към Center for Playback Theater (USA). Основател и ръководител на Академия и Театър Драмеди, които ръководи от 2010г. Разработва авторска система за преподаване на емоционална култура и кариерно ориентиране чрез театър и действени методи. Ръководи екип от професионалисти и организира и провежда множество курсове, семинари и обучения. Член на борда на директорите на Center for Playback Тheatre (USA) от 2021г. Основател и художествен ръководител на Playback театър „Тук и сега ” от 2013г. първата професионална компания за Playback театър в България - член на International Playback Theatre Network (IPTN). От 2014г. насам работи с хора с увредено зрение и чрез театрални методи им помага да подобрят своите социални умения, самочувствие, независимост, мотивация и кариерна ориентация. Обучава лидери за преподаване на театър, playback театър и приложен театър за работа с различни групи.

Работи по проект V.I.S.I.ON - история на успеха, финансирана по програма Erasmus+, както и по проект Приложен театър за деца и младежи с нарушено зрение (ОП РЧР) разрушавайки ограниченията пред хората с нарушено зрение посредством техниките на приложния театър.