Екип

Зорница Станева

Председател на УС на Фондацията и експерт / ръководител проекти
Икономист с опит в сферата на неформалното образование

д-р Миглена Молхова-Владова

Експерт / ръководител проекти
Икономист, главен асистент в УНСС - специалист в областта на интелектуалната собственост

Ивана Цветкова

Експерт / координатор проекти
Специалист по международно право, човешки права и социална отговорност. Правен консултант с богат опит в управлението на проекти и провеждането на задълбочени проучвания.

Ина Петкова

                                               Експерт / координатор проекти                                              Магистър по английска филология с повече от 20 години опит в прилагане на формални и неформални обучителни подходи. Обучена в метода сугестопедия – многоизмерен модел, необичайно ефективен в преподаването на всякаква материя, достигащ до резервите в човешкото съзнание. Ина се интересува от социално включване и приложение на мерки за насърчаване на независимостта, ученето, личностното развитие и предоставянето на равни шансове на хора в бедност, изключване и дискриминация.