VisiBall тест в училище в Рим (Италия)

Тест в училищна среда със спорта VisiBall, разрботен в рамките на спортния Еразъм+ проект „Четириминутни бариери“ се състоя на 29 април 2021г. в Istituto Pacinotti Archimede в Рим (Италия). Опитът и обратната връзка, получена от събитието, е насърчение за екипа и ни вдъхва увереност, че сме на прав път и че предложения спорт е толкова ценен и важен, колкото ние си го представяхме, че ще бъде. 

Тренировки и подготовка за тестове се случват и в другите партньорски страни.