Станете част от онлайн платформата на Culpeer4Change

CULPEER4Change pпредлага онлайн обучителни материали за преподаватели. От ноември 2020г. CULPEER4change предоставя свободно достъпни онлайн курсове и обучителни ресурси посредством своята платформа за онлайн обучение. Обучителите могат да научат как да интегрират информативни и игрови дейности в планирането на своите уроци. Различните секции дават чудесна информация за представяне на цели за устойчиво развитие 10 (миграция и бежански проблеми), 13 (климатични промени), 16 (права на децата) и реализиране на концепцията за културно и взаимно обучение. Освен това са налични множество практически дейности, свързани с всички SDG и прочие.