Получете достъп до обучителни ресурси относно целите за устойчиво развитие на Програма 2030 на ООН и концепцията за културно и взаимно обучение

Регистрирайте се на https://culpeer-for-change.eu и получете достъп до обучителни модули, практически дейности и упражнения и множество викторини, които могат да ви бъдат полезни в ежедневната работа с ученици по теми, свързани с Програма 2030 на ООН и с използването на подходите на културно и взаимно обучение. Свържете се с нас ако имате нужда от допълнителна информация или подкрепа. Наличното съдържание е създадено и предоставено в рамките на проект CULPEER4CHANGE, финансиран от ЕК чрез програма DEAR.