Нова Еразъм+ инициатива – 25 до 25!

ФРКБПГО, още известни като CuBuFoundation, започваме изпълнението на ново предизвикателство по Erasmus+ “Twenty Five Cultural Experiences by the Age of Twenty Five” (Двадесет и пет културни преживявания до двадесет и пет годишна възраст). Проектът има за цел да подобри достъпа до културно наследство на млади хора на възраст между 15 и 21 години, които не работят, не се обучават и са в неравностойно положение поради социални, културни и икономически пречки. Младежи, които не могат да излязат от това неравностойно положение, освен всичко останало и заради сравнително ниското ниво на културна ангажираност и начина, по който това се превръща в пречка в техния професионален и личен живот. Проектът цели да предостави възможности за културни преживявания за маргинализирани млади хора в Европа, да им помогне да постигнат 25 културни срещи до достигане на възраст 25 години. На база на дефиницията на UNESCO и в рамките на този проект, консорциумът широко дефинира културното преживяване като: „Дейност, чрез която член на целевата група с желание взаимодейства с материално културно наследство и/или природно културно наследство, с цел съзнателно обогатяване на неговите/нейните умения, знания или отношение.“

Сайт на проекта: https://25by25project.com/

 

Представяне на подробности за проекта на български език свалете тук.