Среща по проект Culpeer4Change – септ 2020г.

Заради covid-19 пандемията, голям брой срещи и събития лице-в-лице бяха отменени. Вместо да могат да се срещнат в Сонеборг, Дания, партньорите по проект Culpeer4Change трябваше да проведат своята последна обща среща онлайн. 

Партньорите се събраха в zoom (8-10 септември 2020г.), за да споделят свършеното по отношение на онлайн срещи с групите от Глобалния Юг и изработените материали за e-learning платформата по проекта. 

Партньорите се договориха за провизорна програма за среща в Полша през април догодина, както и за план за реални посещения на групи от Глобалния Юг. При все това, партньорите също се подготвят и за план Б, в случай, че физическите визити ще продължат да бъдат невъзможни и през 2021г.