Podcast за проект VISION

Колегите от Interlace Podcast разпознаха проект VISION като инициатива, за която си заслужава да се направи специално подкаст издание. Тук можете да чуете пълното интервю, в което се описва свършеното по VISION в рамките на периода на неговото договорно изпълнение и реализираното впоследствие под формата на продължаващи тематични инициативи. С Interlace Podcast предстои да направим подобно интервю и за 4 Minute Barriers, но когато стане възможно тренирането и демонстрирането на  VisiBall.  

https://www.interlacepodcast.com/episode-11-visual-impairment-social-inclusion-on/