Видео от обучителната ни седмица в София през ноември 2019г. по проект VIVA!