Първа среща по проект по програма Erasmus+ Sports „4 Minute Barriers: Foster the Inclusion of Visually Impaired Youngsters Through Sport Methodologies and Sports Activities“

На 2-3 февруари 2020г. бяхме щастливи да сме домакин на първата среща по проект по програма Erasmus+ Sports „4 Minute Barriers: Foster the Inclusion of Visually Impaired Youngsters Through Sport Methodologies and Sports Activities“, който координираме и предстои да изпълняваме съвместно с партньори от България, Гърция, Италия, Румъния, Белгия и Ирландия.

Във връзка с проекта предстои да създадем нов смесен спорт, позволяващ на зрящи и незрящи играчи да се наслаждават на една и съща игра, което ще им донесе огромни ползи, както от здравна гледна точка, така и от гледна точка на включването за всички участващи. Освен това ще създадем портфолио със съществуващи, нови или модифицирани спортни методологии и добри практики, които ще могат да обогатятт и подбрят качеството на живота на деца и възрастни с нарушено зрение.