Проектна среща в София „Dialogue with millennials“

Проектна среща в София "Dialogue with millennials" с участието на представители на всички партньорски организации от Латвия, Словения, Финландия и България. 7 и 8 ноември 2019г.