Хляб на тъмно

Дейностите по обучението в София, свързано с проект V.I.V.A. продължиха през цялата седмица (18-22 ноември 2019)                          :) Голямо благодаря на всички въвлечени!