Международна конференция „Превръщане на младите хора в двигатели на промяната чрез културно и взаимно обучение“ се проведе в Пловдив на 29 октомври 2019г.

Еднодневна конференция „Превръщане на младите хора в двигатели на промяната чрез културно и взаимно обучение“ се проведе вчера в Пловдив, като част от проекта CULPEER 4 CHANGE, финансиран по програма EuropeAID DEAR. Събитието се състоя в артистичната обстановка на пространството за култура СКЛАД на ул.„Екзарх Йосиф“ 16, ет.4. На него си дадоха среща участници и партньори по проекта, представители на община Пловдив и на структури, работещи в сферата на образованието и специалните гости от Nafsi Africa – организация, занимаваща се с приобщаването и интегрирането на деца, живеещи в рискова среда от Найроби, Кения.

CULPEER 4 CHANGE е проект „за културно и взаимно обучение за образование за развитие“ чрез включване на младежи в дейности, свързани с постигането на устойчиво развитие с фокус в четири основни направления: борба с климатичните промени; прекратяване на тормоза, експлоатацията, трафика и всички форми на насилие и тормоз на деца; фасилитиране на безопасна, редовна и отговорна миграция; прилагане на иновативни концепции за обучение във формалното и неформалното образование.

Бенефициент-координатор на проекта е „Отделът за международно сътрудничество на градската управа“ на град Кьолн в Германия. Организатори от българска страна са „Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество“ и Община Пловдив.

Конференцията бе открита с приветствие към участниците от Донка Щилянова, началник- отдел „Образование“ в Община Пловдив. Тя представи дейности и проекти на Община Пловдив, свързани с целите на устойчивото развитие и културната сфера. Сподели опита на общината и мотивацията за включване в проекта CULPEER 4 CHANGE.

От името на бенефициента – Градската управа на Кьолн, приветствие отправиха г-жа Ulla Theisling и г-жа Antonia Vogelgsang, които разказаха за това как културата се вписва в целите на устойчивото развитие, как се осъществява културния подход, как се комбинира взаимното обучение и какви са положителните резултати от този вид обучение, които и в световен мащаб са признати за най-устойчиви.

Магдалена Топузова и Ненко Манолов, който бе и фасилитатор на конференцията, споделиха гледната си точка на активни млади хора, относно културното и взаимно обучение и климатичните промени. От февруари 2019г. общини и НПО от България, Дания, Германия, Италия, Австрия, Полша и Словения, както и проекти в Танзания и Боливия работят заедно с цел използване на иновативна концепция за културно и взаимно обучение в рамките на 3-годишен проект, който ще продължи до 2022 г. за интегриране на целите на устойчивото развитие в местни и регионални програми и генериране на повече обществено внимание в участващите градове и общини за социално-екологична трансформация.

В рамките на проекта от 28 октомври до 1 ноември 2019 г. групата Nafsi Africa от Найроби, Кения са гости на Община Пловдив. По време на конференцията, те изнесоха представление, в което посредством артистичните си умения – танци, акробатика, музика и, театър разказаха за своето ежедневие.
Nafsi Africa Acrobats е група от съвременни и социално ангажирани творци, които въпреки липсата на образование и икономически ресурси успяват да се опълчат на всички трудности и да постигнат положителна промяна в обществото. Те са вдъхновени, талантливи , имат силни позиции и нямат търпение да учат и израстват. Те вярват, че имат възможности за задействане на социални промени.

Nafsi Africa Acrobats искат да дадат на децата без достъп до образование удоволствие от живота и перспектива за бъдещето. Проектът предлага артистична обучителна програма в бедните квартали на Найроби. Обучителите предоставят ежеседмични тренировки и обучения по акробатика, рисуване, танци и йога по улиците и в училищата на района. Средата, в която живеят е застрашена от насилие, наркотици, проституция, оръжия, без дом, семейство и родителски контрол и т.н. Обучителите са ангажирани да върнат децата в училище и да подобрят начина им на живот. В Nafsi Africa участват и членуват деца на възраст от 6 до 18 години, след 18-та им година по тяхно желание те остават в организацията като преподаватели, ръководители и ментори. След представлението, участниците разказаха за себе си, за мотивацията си и интересите си.

По програма, Конференцията продължи с групова работа – как да се постигнат добри обучителни практики относно целите за устойчиво развитие в сферата на образованието. Проведени бяха 3 паралелни уъркшопа – „Обучителен метод за иновации и предприемачество“, „Театър и изкуство за включване и овластяване на младите хора“ и „Образование по глобални проблеми“.

Вечерта завърши с откриване на стенопис, създаден съвместно от младата авторка Фейт Атиено от Кения, европейския творец Sarah Yates от Англия и възпитаници на Национална художествена гимназия „Цанко Лавренов“, гр. Пловдив. Стенописът се намира върху стена на фасадата на СУ „Свети Седмочисленици“ в район Тракия.