На 10-ти и на 11-ти октомври 2019г. се проведе първа среща по проекта „p.s. Smile” в Атина, Гърция

Проектът, чиято водеща организация е „eMundus”, Литва се занимава със социално-емоционалната интелигентност при деца на възраст от 6 до 10-годишна възраст. Партньорските организации са от Гърция, Латвия, България, Италия, Португалия. Продължителността му е 3 години. През двата дни от срещата бяха обсъдени методологическия материал за развитието на социално-емоционалните умения; обучението за развитие на емоционалната интелигентност , което ще се проведе в Падуа през септември 2020 година и ще включва по един човек от партньорска организация и един учител; онлайн обучението за изграждане на такива умения; предстоящи срещи; апликацията за смартфони за родители и учители, която предстои да бъде създадена и да отразява подобрение на емоционалната интелигентност както на възрастните, така и на децата, чрез справяне с различни задачи и предизвикателства; уъркшопи с училища; както и събития за представане на резултати по проекта и финални конференции. На срещата взеха участие двама представители на ФРКБПГО. Повече за проекта можете да откриете на http://smile.emundus.lt/