Споделяне на резултатите от Връстници за приобщаване

Резултатите от Erasmus+ проект „Връстници за приобщаване – отворена обучителна платформа“ бяха представени пред група обучители (формално и неформално образование) от 7 български града по време на конференция с фокус образование и приобщаване. Обратната връзка беше отлична и присъстващите в залата споделиха своя интерес и желание да използват резултатите от проект P4I с техните обучаеми.
Събитието се състоя на 25 ноември в Арбанаси – централна България.
 
Peers for inclusion – open learning platform се изпълнява в партньорство с:

Ofensiva Tinerilor, Mcc Celjski Mladinski Center, Innoved, Zavod VOZIM, EPTO | European Peer Training Organisation, Net Cleaner, ANVR Arad & The Welfare Social Center of Thessaly Region.