Представяне на проект Pitch пред делегация от Румъния

Подробно запознаване с Erasmus+ проект Pitch – идеята и мотивацията, стоящи зад него, изпълнението, организираният предприемачески хайк в България, резултатите, постигнати по проекта и последните дейности, които са в процес на реализацията до края на официалния срок на инициативата – бе направено пред заинтригувана група на учебно посещение от Крайова, Румъния в периода от 20ти до 22ри август. Първият ден включи дискусия с един от участниците с нарушено зрение от България – Моника Методиева – която сподели своето лично преживяване. На 21 август групата посети СУУНЗ „Луи Брайл“, за да се запознае с подробности относно образованието и процесите на приобщаване, организирани в България, от гледната точка на преподаватели от специално училище. На 22ри август направихме посещение в Националната асоциация на ресурсните учители и Ресурсен център, за да проследим как приобщаването е подпомогнат във формалната образователна система и масовите училища. Следобедът премина в нашия офис, където споделихме нашия опит и постижения в сферата на неформалното образование и работата с младите хора за тяхното успешно приобщаване.  

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Skip to content