Представяне на проект DigiFinEdu пред група от Румъния на учебно посещение

Проект Digifinedu финансиран по програма Erasmus+ бе представен по време на учебно посещение на представители на ANDCTR от Крайова, Румъния. Групата включваше преподаватели в детски градини, начални училища и представители на НПО от Крайова и Арад. Участниците бяха информирани за предстоящото споделяне на учебната програма по проекта и пускането на визуалния разказ за развиване на финансова грамотност за деца.