Обучение за учители във връзка с проект DigiFinEdu

Обучение за учители от асоциирани училища по проект DigiFinEdu Erasmus+ е планирано за периода 25-29 септември 2023г. при следната програма:

Ден 1 (25 септември – 17:00 – 18:30)

Запознаване

Представяне на проект DigiFinEdu

Няколко думи за нестандартни типове участници в обучения / ученици и как да подхождаме към тях

Представяне на методологическия материал по DigiFinEdu:

        Финансова грамотност – регионални предизвикателства
и възможности

        Избрани добри практики

 

Ден 2 (26 септември – 17:00 – 18:30)

Представяне на методологическия материал по DigiFinEdu (продължение от предния ден):

        Определения за финансова грамотност и начини за измерване на финансовата грамотност на деца

        Ролята на родителите

        Ролята на геймификацията и дигиталното разказване на истории за упражняване на
финансова грамотност

        Рамка за дизайн на DigiFinEdu визуални разкази

 

Ден 3 (27 септември – 17:00 – 18:30)

Представяне на обучителни материали от програмата на DigiFinEdu:

        Концепция „Основи на предприемачеството“

        Концепция „Наеми“

        Концепция „Лихви и ипотеки“

        Концепция „Данъци“

        Концепция „Маркетинг – ефектът на рекламата“

        Концепция „Пазаруване“

        Етика и финанси

 

Ден 4 (28 септември – 17:00 – 18:30)

Представяне на истории, включени във визуалния роман на DigiFinEdu

        Основи на предприемачеството

        Дигитална история „Наеми“

        Дигитална история „Монети и банкноти“

 

Ден 5 (29 септември – 17:00 – 18:00)

Обсъждане на практически тестове с ученици

Включване на родители в практическия тест (плюс въпросник за обратна връзка от тяхна страна)

Форма за отчет на проведен тест с ученици

Оценка на проведеното обучение

 

За да се регистрирате, моля последвайте този link 

Обучението ще се провежда онлайн в zoom и ще бъде достъпно и за регистрирани преподаватели от други училища, интересуващи се от подобряване на компетенции за повишаване на финансовата грамотност на учениците в начален етап. 

Екипът е на разположение за допълнителна информация и подробности. 

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Skip to content