Проект Pitch с ръководства за организиране на събития за зрящи и незрящи, както и за визуална информираност

Екипът на CuBuFoundation съобщава и иска да сподели резултати във връзка с проект Pitch по Erasmus+ – „От опъването на палатката до представянето на идеята“, който събра зрящи и незрящи участници от няколко европейски държави в България през втората половина на месец юни, предоставяйки  им възможност да се докоснат до българската история и природа, да изминат част от пътя на Ботевата чета заедно и да водят кратки практически обучения едни за други. Проектът направи демонстрация за това:
– колко успешно зрящи и незрящи могат да провеждат хайкове заедно, да опъват палатки и да заформят лагер
– колко успешно могат да се учат взаимно на различни полезни умения и да градят увереност, както в себе си, така и във възможностите за пълноценна комуникация и обмен в групи със смесени компетенции, способности и потребности. 

Във връзка с Pitch проекта създадохме ръководство за организиране на семинари/уъркшопи/дейности в групи с участници с и без зрителни проблеми, както и подробно обучение по визуална информираност, което подготвя зрящите за евентуалните трудности, пред които са изправени хората с нарушено зрение и как могат да бъдат подкрепени по възможно най-добрия начин. 

Надяваме се, че великолепният ни опит от втората половина на юни месец (вижте подробно описание на събитията тук), ще насърчи представители на туристическия сектор, екскурзоводи, организатори на планински преходи и хайкове, както и всички други заинтересовани лица и организации да разширят достъпа до туристически преходи, културни програми и други подобни услуги за хора с нарушено зрение. Приложените тук ръководство и информация за т.нар. визуална информираност може да са изключително полезни в случай, че в групите има хора с нарушено зрение.

Екипът на проект Pitch остава на разположение за всякаква допълнителна информация и подкрепа, ако такава е необходима, както и може да предостави обучения за екипи, които планират разширяване на достъпността на своите услуги за хора с нарушено зрение. 

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Skip to content