Събитието в България по проект Pitch – успех, който е трудно да бъде измерен!

Подгответе се за дългичко четиво. Имаме много за разказване за събитията, които се случиха във връзка с Erasmus+ проект Pitch в периода 17-27 юни тази година!

Участниците в събитието в България пристигнаха на 16-ти и 17-ти юни, а стартовата точка на програмата беше град Видин, където групата бе настанена в два близко разположени хотела – Старият град и Вида.

Програмата на 17 юни стартира от обяд с бързо хапване на готвени гозби в местно заведение и продължи с посрещане в музей Конака във Видин, за което огромна подкрепа ни оказа Regional Museum of History / Регионален исторически музей – Видин.

Играта за разчупване на ледовете, предложена от CuBuFoundation бе игра за бързи срещи, при която участниците трябваше да се запознаят с възможно най-много хора от групата и да си уговорят срещи съответно за 3, 6 и 9 ч. На въпросните бързи срещи, в рамките на 2 минути всяка, двойките трябва да обменят интересна информация и да се опознаят. 

След тази игра, Иван Карастоянов от CuBuFoundation представи семинар „Ботев в историята и съвремието“ с цел запознаване на аудиторията с историческата основа, залегнала в проекта – нишката Христо Ботев в проект Pitch.

Все още в музей Конака, на участниците по проекта бе представена темата за визуалната информираност и им бе възложена задача да оценят различните места, които групата предстоеше да посети (хотели, музеи, крепост, ресторанти…) от гледна точка на достъпност. Участниците трябваше да оценят цветове/контрасти, светлина/отблясъци, излишни предмети, настилки, шум и прочие.

Утрото на 18 юни групата се придвижи до Кръстата казарма в гр. Видин (част от Регионален исторически музей), където предстоеше провеждане на уъркшопи. Програмата за деня започна с уъркшоп от Arteveldehogeschool (Jentel и Youssri) по темата как да изберем нашия водач – част от темата за визуална информираност, включително дискусия относно различни теми, свързани с темата мобилност.

 

Денят продължи в Кръстата казарма с уъркшопи на Loto Fiorito, имащи за цел да въведат групата в игрови режим и да внедрят въпросния игрови режим в историята от последните дни на Ботев. 

След паузата за обяд, Loto Fiorito продължиха в стил LARP в част от градската градина на Видин, където разбунтували се българи възрожденци (почти цялата група) получиха задачи, с които трябваше да се справят и бяха в крайна сметка заловени от турски аскер.  

Утрото на следващия ден – 19 юни – продължи с уъркшоп бягство от затвора, организиран от Loto Fiorito в крепостта Баба Вида, до която ни беше осигурен свободен достъп за всички дейности, които бяха предвидени за първата част на деня. Участниците бяха разделени на две групи. Всяка група имаше разходка из и запознаване с крепостта и нейната история, докато другата група участваше в „бягство от затвора“, което включи решаване на загадки и преодоляване на османски пазачи. 

След бърз обяд в центъра на града, Loto Fiorito продължиха с „военно обучение“ за групата по проекта в крайдунавския парк. Участниците с нарушено зрение се научиха да се фехтоват в безопасна среда и внимателно напътствани от опитния екип на Loto. 

На следващия ден – 20 юни – групата бе закарана до гр. Козлодуй, където сутринта отново имахме уъркшоп, воден от Loto Fiorito с дейности, организирани за три групи, в които участниците бяха разделени. Имаше загадки и задачи за разрешаване, като и водене на човек, който не вижда с даване на указания, при които насоките са подменени – например банан вместо наляво и картоф вместо надясно. 

Обядът за групата бе в ресторант River complex край р. Дунав, Козлодуй. Последва посещение на кораб Радецки – исторически обект, част от последните дни на Ботев и неговите четници. На кораба пред групата бе поднесена допълнителна информация за тази част от историята на Ботев. Също така участниците имаха възможност да се запознаят с тактилни карти на формата на р. Дунав, както и с маршрута на Ботевата чета през планинските масиви към мястото на последната им битка.  

Групата замина към село Липница / Lipnitsa village на 21 юни сутринта. Там ни посрещнаха домакините от кметстовото и местното читалище. Домакините бяха планирали нашите хранения в зала на читалището. Първият ни обяд бе там, скоро след като пристигнахме, и веднага след това продължихме с хайк от А до Я и Първа помощ уъркшопи, предложени от Arteveldehogeschool (Julien и Britt).

22 юни стартира с преход, организиран и воден от домакините от с. Липница по част от маршрута на Христо Ботев и неговите четници. 

Следобедът продължи с музикален уъркшоп, воден от Моника Методиева от CuBuFoundation – работа с гласа, създаване на музика заедно, звукови игри. 

Вечерта продължи с вечеря и опъване на палатки – уъркшоп, организиран и проведен на поляната пред хостела, от екипа на ANVR, Румъния. Всички желаещи спаха в палатките, осигурени от Професионална гимназия “Асен Златаров” Видин. Палатковият лагер включи и огън, около който групата пя и свири до късно вечерта. 

Утрото на 23 юни започна с уъркшоп за правене на фрапе, координиран от екипа на Pirsos Гърция, които създадоха възможност за членовете на групата да направят фрапе за себе си под вещото ръководство и с подкрепа на членовете на гръцкия екип.

Денят продължи с уъркшоп по вербатим театър, воден от CuBuFoundation – с използване на разказване на истории с цел споделяне и изграждане на увереност в себе си. Демонстрация как театъра може да бъде използван за работа върху себе си вместо за забавляване на аудитория. 

Последва уъркшоп, воден от екипа на ANVR Румъния, който бе проведен на игрището на бивше училище в с. Липница – отново имахме разрешаване на загадки, работи по груп ии развиване на комуникационни и аналитични умения. 

Уъркшопът на румънските колеги от ANVR бе последван от сесия по ходещ футбол – дейност, водена отново от екипа на Pirsos Гърция. Дейността бе подкрепена от една звукова топка и маска за ентусиасти, желаещи да изпробват уменията си за откриване на топка, която единствено могат да чуят.

Групата бе трансферирана към Враца на 24 юни. След настаняване и обяд, имахме уъркшоп организиран и воден от колегите от UICI Firenze в Етнографски комплекс Враца / Ethnographic complex in Vratsa – част от Регионален исторически музей Враца. Уъркшопът включи културна викторина по отбори и разпознаване на италаински културни паметници въз основа на тактилни 3D отпечатани изображения, които колегите от италианския екип бяха донесли за целите. 

25 юни стартира с уъркшоп на тема „животът като проект“, проведен от Иван Карастоянов от CuBuFoundation. Този уъркшоп бе наистина важен, защото повдигна въпроса за това кое следва да идва с предимство ЗАЩО или КАКВО в планирането и изпълнението на нашите житейски проекти. Много интересна и информативна дейност, според оценките на участниците. 

Следващият уъркшоп включи отново ролеви игри и представяне на театър на потиснатите – водещи отново бяха CuBuFoundation. Уъркшопът бе високо оценен и много ангажиращ за всички участници, които имаха възможност да подгреят своите театрални мускули с игри и упражнения и след това да обсъдят и коригират своите истории на потисничество чрез театър. Уъркшопите през този ден се случиха в зала в хотел Лева. 

По-късно следобед денят продължи с посещение на пещерата Леденика, което бе предшествано от предварителна проверка на достъпността, проведена от членове на белгийския и българския екип, по съвет на туристическия гид на пещерата, за да се провери дали и доколко тя е достъпна за хора със зрителни увреждания. 

26 юни стартира с преход до и около връх Околчица, в който се включиха всички участници. Оценката от групата беше положителна. Всички бяха доволни от прехода и искаха още, поради което следобедът, желаещите имаха възможност да се изкачат по планински маршрут тръгващ от площада на гр. Враца

Привечер в ресторанта на хотел Лева направихме оценка на отминалите дни и събития.

Групата отпътува към София на 27 юни. Членове на екипа на UICI, Италия се включиха в тандемно колоездене и каране на рикши в Борисовата градина в София, заедно със зрящи доброволци. 

Екип Белгия замина към дома същия ден, а екипи Гърция, Италия и Румъния – на 28 юни. 

Това със сигурност няма да бъде края, защото толкова силни приятелства не се късат лесно. Всички си въздействахме изключително интензивно и както Поли каза „всички се грижеха за всички, което е нещо, което не съм преживявала никога преди, а и правихме толкова много неща освен включените в официалната програма уъркшопи“. Живото-променящо събитие, което сме изкушени да опитаме да повторим!

Демонстрация за потенциала, който дейности от този тип за групи със смесени умения има за генериране на нови знания, умения и отношения в участниците.  

Успех на партньорите, които сега са изправени пред предизвикателството да предложат подобни дейности в техните страни/региони. 

Очаквайте още новини!

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Skip to content