Pitch – международно събитие в България започва!

От събота (17 юни) започва нашата амбициозна програма по Erasmus+ проект Pitch: От опъването на палатката до представянето на идеята. Първите дни ще бъдем в гр. Видин, където нашите уъркшопи ще се осъществяват с безценното съдействие и подкрепа на Регионален исторически музей – Видин / Regional History Museum – Vidin
На 17-ти от 14:30 ще стартираме в Конака със запознаване, представяне на историческа информация за Христо Ботев и провеждане на кратко обучение по визуална информираност за групата по Pitch и за всички заинтересовани.
На 18-ти програмата ще продължи в крепостта Баба Вида, където колеги от Белгия и Италия ще проведат уъркшопи и игри в стил Live action role play за участници по Pitch.
На 19-ти ще стартираме отново в Баба Вида с LARP игра и след това ще продължим дейностите в Кръстата казарма.
В групата, която ще посети Видин, участват представители на 6 партньорски организации от 5 държави (България, Белгия, Гърция, Италия и Румъния), сред които млади хора с нарушено зрение, но амбициозни, самостоятелни, вдъхновени и готови да се изправят пред нови предизвикателства.
Нямаме търпение!

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Skip to content