Връстници за приобщаване – тестване на методи

Резултатите по проект Peers for inclusion / Връстници за приобщаване бяха тествани в рамките на въздействащо събитие с млади хора с интелектуални затруднение и родители в Пловдив. Двама от участниците бяха Лъчезар и Иван, които бяха част от групата преминала обучение по проекта в Арад през март 2023г. Те поеха отговорността да реализират игри от включените в платформата по проекта, както и дейности, предложени от тях. Групата имаше прекрасно преживяване и много се забавлява докато игра, обсъжда и оценява игрите. 

По-доли снимки от събитието. Платформата е достъпна на следния сайт: https://peers4inclusion.eu

Skip to content