Национален курс по Culpeer Digital – готов за тестване

Проект Culpeer Digital по програма Erasmus+ финализира интелектуален продукт 1: „Културното взаимно обучение минава онлайн – Дигитално обучение в глобалното образование за възрастни и младежи чрез изкуство и творчество„, както и модулите в е-обучителния курс, които, със съответните адаптации за ползване в България, можете да откриете за преглед и ползване както следва:

Модул 1: „Въведение в цифровите концепции и онлайн подходи за културни дейности за взаимно обучение“

Модул 2: „Ролята на педагозите и другите обучители“

Модул 3: „Знания относно дигиталните и креативни подходи за обмен и значението на социалните медии“

Модул 4: „Значението на дигиталното творческо обучение за човек със социални бариери“

Модул 5: „Получаване на знания и разбиране на глобалното обучение“

Модул 6: „Трансфер на знания в творческо действие – Примери за обмен“

Модул 7: „Онлайн обучение на педагози: Как да обучим публиката“

Подробно разписани дигитални методи.

Екипът по проект Culpeer Digital ще бъде благодарен да получи мненията ви относно горните модули и тяхната приложимост, функционалност и полезност. За да споделите мнение и да повлияете на процеса на финализиране на националната версия на курса, моля, попълнете следната онлайн анкета

Skip to content