Обучителната програма и пакетът за театър и приобщаване са готови за вас!

Проект TIP цели да предостави на младите хора инструменти и компетенции, необходими за създаване и реализиране на иновативни решения за приобщаване във време, изпълнено с несигурност и безпрецедентни рискове. Той също цели да се бори с изключващи предразсъдъци посредством набор от театрални методи, а именно: вербатим театър, сетивен лабиринт, театър, създаван от актьорите (дивайзинг), театър на потиснатите и, както са го описали колегите от Словения, театър на приобщаващата култура. тестваните методи са описани в подробности с предложения за игри и инструкции стъпка по стъпка за реализирането им. Въпросните са компилирани в Обучителната програма на T.I.P., която вече е достъпна на сайта на проекта. В програмата включихме и кратко ръководство как дейностите могат да бъдат реализирани онлайн, като по този начин създаваме още една възможност за имплементиране. Езикови версии на български и словенски вече са налични, а скоро ще бъдат качени и онлайн, поради което приканваме лидери на уъркшопи, театрални експерти, доставчици на неформално образование и всички други заинтересовани да използват техниките на приложния театър за социално приобщаване в своята практика, да се обърнат към нас за информация и съдействие. 

Като част от разработените от партньорството по T.I.P. ресурси също сме финализирали и пакет за приобщаване и театър, както и ръководство за аудио описания. Целта на пакета за театър и приобщаване е да даде информация и общи насоки как да се гарантира приобщаването в процеса на подготовка, разработване и представяне на театрални практики и представления. Материалът е подходящ за използване от уъркшоп лидери, театрални експерти, помощен екип, както и от самите участници в театралния процес. Материалът не претендира за изчерпателност, а по-скоро предлага преглед на набор от потенциални рискове и съответните превантивни или смегчаващи мерки. Основните теми, които са обхванати от този документ са оценка на потребностите, оценка преди и след обучението, категории на достъпност, предложения как да се подхожда при справянето с рискове и реализиране на дейности с участници, преживели травмиращи събития. 

Ръководството за аудио описания, разработено от експерт в областта, представя рамка за приобщаване чрез добавено аудио-описание към видео или постановка/филм, което гарантира достъпност за зрително затруднената аудитория.

Всички тези резултати са представени по време на събитията за споделяне на проекта, организирани от партньорите в различните страни:

Така например на 17-ти февруари 2023г. CuBuFoundation бе домакин на събитие за разпространение на TIP в гр. Пловдив. Организацията бе подкрепена от представители на Mess up the Mess и UCAN. Програмата на събитието включи:

– Представяне на участниците в проект „Театър като приобщаваща практика“, както и на проектните цели, дейности и постигнатите резултати

– Първото публично представяне на „Не можеш да седиш с нас“ – театрална постановка, създадена от международна група младежи, които работиха заедно в края на август 2022 г. в Кардиф, Уелс.

32-та участници (театрални експерти и актьори, представители на местни власти и образователни институции, представители на НПО и други) наблюдаваха демонстрация на примерни упражнения, водени от театрални експерти от всяка организация, с подкрепата на партньорите, така че всички да получат възможност да „вкусят“ от различните театрални методи посредством кратки примерни дейности. В края на събитието беше направено споделяне на постановката „Не можеш да седиш с нас“.

 

На 14 декември 2022 г. Humanitas направиха публично събитие, посетено от приблизително 30 души – най-вече учители и младежки работници, младежи, както и представители на широката общественост. За това събитие, част от местните млади фасилитатори и участници в уъркшопи формираха театрална трупа и представиха театрална постановка, използваща подходите, споделени в проекта. Последва представяне на проекта и дискусия. Запис на постановката в линка в изображението. 

На 16 март 2023 г. UCAN Productions организираха тяхното събитие за споделяне в сградата Atrium на Университета на Южен Уелс в Кардиф. По време на събитието UCAN бяха подкрепени от младежи и представители на Mess Up The Mess.

Самите Mess up the Mess предстои да организират своето събитие на 26 април в Уелс. Очакваме и техния успех да бъде докладван от Аманфорд не след дълго. 

Следвайте ни за повече информация относно как предвиждаме да продължи TIP.