Събитие за споделяне на резултатите по проект T.I.P. в България

На 17 февруари, CuBuFoundation проведе събитие за разпространение на резултатите по проект TIP в Пловдив. Организацията бе подкрепена от партньорите от Великобритания – Mess up the Mess и UCAN. Програмата на събитието включи:

  • Представяне на участниците в проект „Театър като приобщаваща практика“
  • Представяне на целите, дейности и постигнатите резултати по проекта
  • Демонстриране на различни театрални форми (вербатим, театър на потиснатите, сетивен лабиринт, дивайзд театър) посредством няколко игри.
  • Прожекция на „You can’t sit with us!“ – театрална продукция, създадена от международната група младежи, работили заедно в края на август 2022г. в Кардиф, Уелс.
  • Дискусия и коктейл

Участниците (театрални експерти и актьори, представители на местни НПО и образователни институции и други) бяха подробно информирани относно проекта, целите и въздействието, което той има върху участниците в него.

Демонстрацията бе водена от театралните експерти от участващите организации, така че публиката да получи добра представа за различните театрални методи, използвани в рамките на проекта, посредством кратки примерни упражнения. Тази част бе последвана от прожекция на „Не можеш да седиш с нас!” театрална постановка.

Участниците изразиха интерес да включат предложените практики в бъдещата си работа.

Skip to content