Оценка на резултатите по проект “25до25”

Уважаеми Дами и Господа,

Позволяваме да се обърнем към вас с молба да оцените резултатите от проект “25 културни преживявания до възраст 25 години” по програма Еразъм+.

Анкетите за оценка са две, както следва:

– оценка на платформата, която дава достъп до “матрица с културни дейности” и “обучителни дейности, използващи културните и природни ресурси на конкретен регион/град/място (PBLA)”: https://forms.gle/hweEekfaXoHHveKL7

– оценка на качеството на интелектуалните продукти “наръчник с добри практики за организиране на културни дейности”, “матрица” и “PBLA”: https://forms.gle/gAhto7RDhWer2WW77

Самите интелектуални продукти можете да откриете тук (след кликване на бутон download ще бъдете насочени към страница с всички езикови версии на съответния продукт): http://www.25by25project.com/resources.html

Достъп до платформата (налична и на български език) имате тук: https://toolbox.25by25project.com

Вашите оценки са важни за успешното финализиране на резултатите по 25до25.

Предварително благодарим за отделеното време и пожелаваме прекрасна пролет на всички!