Онлайн среща на партньорите по DigiFinEdu

Днес  партньорството по Digifinedu проведе онлайн среща, за да разгледа и разпредели предстоящите задачи сред партньорските организации. Обсъдихме предстоящото обучение за екип и преподаватели в Каунас, Литва. Също така предстои скоро да финализираме методологическия материал и обучителната програма.