Брошури по 25до25 за младежки работници и младежи са налични сега!

На вниманието на всички, които се вълнуват от проект 25 културни преживявания до 25 годишна възраст, сега можете да откриете новите брошури с информация и насоки, които ще ви помогнат по-лесно да се ориентирате във възможностите, които проектът предлага. 

Тук можете да свалите брошурата за младежки работници, а от тук тази за младежи. И двете са на български език. Версиите на анлгийски са налични от английския вариант на тази новина.