InCrea+ споделен с креативната общност на Пловдив

Резултатите и постиженията на Erasmus+ проект InCrea+ бяха споделени на конферения с присъстващите представители на креативното и арт общество на Пловдив (17 февруари 2023г.). Събитието бе посетено от млади хора, театрални експерти, обучители, представители на НПО. То бе отлична платформа за споделяне на сътвореното в рамките на InCrea+.