Събитие за споделяне на резултатите по проект 25 до 25

На 17 февруари 2023г. резултатите по Еразъм+ проект „25 културни преживявания до 25 годишна възраст“ бяха представени пред публика от обучители, млади хора, експерти от културните и артистични среди. Преживяването бе интересно и вълнуващо за всички присъстващи. Изборът на мястото на събитието – Пловдив – се основава на културната и историческа стойност на и значение на този град, на факта, че през 2019г. Пловдив бе Европейска културна столица и на това, че CuBuFoundation успешно си сътрудничи с голям брой местни образователни и културни организации. Интелектуалните продукти по проекта бяха споделени с аудитория, а функционалността на платформата бе описана и демонстрирана. Обратната връзка бе изключително позитивна. Някои от участвалите млади хора веднага запитаха за повече подробности относно възможността да се включат в последно публикувания PBL* за предстоящата двуседмична дейност през юни 2023г. в България. 

https://www.25by25project.com – сайт на проекта

https://toolbox.25by25project.com – платформа с матрица с културни дейности и PBL опции 

*PBL – place-based learning

Skip to content