Програмата за юни 2023 на проект Pitch – чудесен пример за PBL

Прекрасен пример за между-проектна добавена стойност! Маршрута и програмата на прехода, планиран за юни 2023г. във връзка с Erasmus+ проект the Pitch, който ще обхване групи от България, Румъния, Гърция, Белгия и Италия е чудесен пример за това как би следвало да изглежда една Place-based learning (PBL) дейност (според определението и обяснения, предложени от проект 25by25 Erasmus+ – https://www.25by25project.com). Частта с локацията е определена – широк ареал, заключен между градовете Козлодуй на р. Дунав и Враца (Западна Стара планина) – определени са и дейностите, които ще включат културни обекти, културни уъркшопи, които участниците в дейността ще реализират едни с други. Част от групата ще бъдат участници със зрителни нарушения и планираната PBL дейност ще предложи специализиран курс по визуална осъзнатост за всички зрящи участници. 

Дейността ще е с обща продължителност от 2 седмици, които ще включат посещения на обекти с историческо значение за Освобождението на България от Османско робство и също така културни уъркшопи (готвене, правене на хляб и прочие), както и LARP (live-action role-play) интеракции, които ще поставят участниците в игрови режим, изключително подходящ за фасилитиране на процеса на учене. 

Методологията, която ще използваме ще бъде взаимно обучение, разчитащо на история, култура и съществуващи елементи от средата в посещаваните локации.

В българската група все още има място за доброволци. Ако се интересувате от участие в този PBL и искате да учите заедно с нашия екип, свържете се с нас!

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Skip to content