Поредното събитие за визуална информираност в HP

Членове на екипа на CuBuFoundation посетиха офис на HP за втори път, за да проведат обучение по визуална информираност, заедно с колеги от Тенебрис, първият и единствен тъмен ресторант на Балканите. Събитието бе част от „DEI* not for a DAY“ кампания, която HP провежда с цел развитие на организацията като приобщаваща и диверсифицирана.  

Повишаването на визуалната информираност е важно с цел екипът на съответната организация да разбере какви адаптации на средата и в ежедневното си поведение следва да предприеме, за да направи оптимизира професионалното включване и принос от страна на колеги със зрителни нарушения.

Адаптирането на средата, разбирането на това какво хората с нарушено зрение реално могат и не могат да правят, какви погрешни концепции битуват в обществото и защо симулациите на увреждане следва да се правят по внимателно режисиран и ръководен начин, са все теми, част от курсовете и семинарите по визуална информираност.  

Свържете се с нас ако се интересувате да повишите нивото на приобщаване във вашата компания като снабдите ръководството и екипа си с необходимите знания.  

*Diversity, equity and inclusion