Обучение с програмата на InCrea+ за екипа на ОУ „Елин Пелин“, Пловдив

На 16 и 17 ноември 2022г., екипът на CuBuFoundation изнесе обучение по програмата на InCrea+ за екипа на основно училище „Елин Пелин“ в Пловдив. Всички участници се съгласиха, че приобщаващото образование, без достатъчно ресурси, е нелека задача, но със сигурност такава, която си заслужава да бъде преследвана за доброто на децата. Училището вече има чудесния пример на един от своите преподаватели, участник в обучението през април 2022г., който се вдъхнови и създаде извънкласна театрална дейност. 

Обучителните дни породиха много добри идеи за екипа на училището. Участниците бяха посъветвани, че е добре да започнат от възможното в тяхната образователна институция, с ресурсите, с които разполагат и при оптимизиране на сътрудничеството в рамките на мрежата от преподавателски и непреподавателски екип и установяване и използване на ученически групи, които да предоставят подкрепа, както на учители, така и на съученици. 

Училищното ръководство остана изключително доволно от обучението.

Skip to content