Обучение по проект DigiFinEdu

5-дневно обучение по Еразъм+ проект DigiFinEdu „Финансова грамотност и геймификация“ бе проведено от 21 до 25 ноември 2022г. Целите на обучението бяха обмен на опит, знания и умения сред обучители, експерти в сферата на финансовото, учители с опит в преподаването на финансова грамотност за деца и не само. Обучението бе проведено в Катароха, Валенсия (Испания) от AKOE, което е институция, формирана от група от 9 кооперативни училища, които споделят педагогически принципи, управленски системи и ценности с ясното желание да подобрят своите образователни проекти. Подробности относно обучението ден по ден можете да откриете тук: digifinedu.eu/teaching-and-training.

Skip to content