Информация за проект Pitch

От опъването на палатката до представянето на идеята

Проектът: Това е проект, подкрепен от Българската национална агенция ЦРЧР по програма Еразъм+ KA210-YOU – Small-scale partnerships in youth. Продължителността на проекта е от 01/03/2022 до 01/09/2023.

КОИ сме ние? Консорциум от организации, които станаха партньори за целите на този проект. Организациите, които са членове на това партньорство са:

·    Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество, България

·    Asociatia Nevazatorilor din Romania Filiala Judeteana Arad, Румъния

·    Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Sezione Provinciale di Firenze, Италия

·    Sports Union for the Blinds “Pirsos”, Гърция

·    ARTEVELDEHOGESCHOOL, Белгия

·    A.P.S. Loto Fiorito, Италия

Какво ЦЕЛИМ да постигнем и КАК?

· Насърчаване на активното гражданство, инициативността на младите хора и младежкото предприемачество, включително социалното предприемачество

· Подкрепа за включването и многообразието във всички области на образованието, обучението, младежта и спорта

·  Околната среда и борбата с изменението на климата

Проектът има за цел да подсили и подкрепи чувството на зрително затруднени младежи за инициативност и предприемачество чрез създаване на безопасна среда, ориентирана към учене от връстници, която може да улесни тестването и валидирането на идеите за социално предприемачество. Също така се стреми да насърчава включването на млади зрително затруднени хора чрез разработване на насоки за организиране на пешеходен туризъм за обучение на връстници, включващ незрящи и зрящи младежи заедно, отивайки на целенасочено пътуване и учейки се един от друг по пътя.

Ø  Планиране и подготовка на нашите семинари за социално предприемачество и саморазвитие и повишаване на осведомеността. Всичко е направено от участващите младежи. До края на тази първа дейност ще имаме:

·  Екипите на партньорските организации също ще получат актуализирана и обогатена версия на курс за обучение на зрящи хора.

· Разработване на насоки и програма за организиране на смесени обучителни походи за зрящи и зрително затруднени. участници по начин, който е от полза за общността като цяло.

· Разработена логистика на пешеходния тур и подробен дневен ред, заедно с правила за безопасност, оценка на риска и процедури при спешен случай.

Ø Осъществяване на смесен поход за партньорско обучение за участници с увредено зрение. Това ще стане по време на 10 до 14-дневен организиран пешеходен поход през пролетта на 2023 г., по време на който ще се проведат семинари, подготвени и водени от младежите. Накрая ще имаме:

· Поход за партньорско обучение със смесени групи от 6 участници (3 зрящи и 3 незрящи) от всяка страна партньор, реализиран в пълната му сложност за период от 2 седмици – изминати 300 километра и реализирани минимум 8 семинара и допълнителни обучения с минимум 36 общо участници (включително 4 представители на партньора IT LARP и 2 члена на екипа от водещата организация)

· Изпробвани насоки за организиране на обучителни походи за смесени групи.

·  Тестван семинар за визуална информираност.

·  Реализирани и представени минимум 5 проверки на място по маршрута на похода.

Ø Тестване на смесеното обучение на връстници на национално ниво. След осъществяването му ще имаме:

· Местни/регионални/национални програми за походи, разработени, тествани и подготвени за представяне и предлагане.

· Местни/регионални/национални з.з. мрежи, мрежи от младежки и доброволчески организации, екологични организации, туристически и агенции за пътувания, информирани за възможностите и ползите от този тип походи с партньорско обучение, както и снабдени с насоки как да организират сами или да си сътрудничат за организиране на такива походи в безопасно място начин при минимален риск.

Кой може да се присъедини?

– млади хора със зрителни увреждания на възраст до 30 години към момента на събитието, за предпочитане с добри познания по английски език, които се интересуват от развиване на съществуващи умения и таланти в концепции за социално предприемачество, които могат да бъдат тествани в безопасна среда със смесен група участници с и без зрителни увреждания.

младежки работници, като се започне от тези, идващи от партньорските организации, които имат интерес да задълбочат знанията и практическите си умения за предоставяне на подкрепа и съвместна работа с младежи с увредено зрение с цел подпомагане на последните в постигането на икономическа независимост чрез социално предприемачество.

Тези младежки работници освен това ще бъдат популяризатори на смесени пешеходни обиколки за взаимно обучение, разработвайки примерни програми и насоки за това как подобни инициативи трябва да се планират и провеждат в най-ефективната им форма.

 

За повече информация относно проекта и как можете да се включите, моля свържете се с: cubufoundation@gmail.com

 

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.