Проект Pitch набира участници

CuBuFoundation стартира работа по проект „From pitching your tent to the pitching event“ („От опъването на палатката, до представянето на идеята“) подкрепен по програма Eramsus+, финансиран от Българската национална агенция Център за развитие на човешките ресурси (н. 2021-2-BG01-KA210-YOU-000048091). Накратко – The Pitch.
The Pitch има за цел да подкрепи млади зрително затруднени хора, които имат интерес да развият конкретни свои умения и таланти в предприемаческа идея, като им предложи безопасна среда, в която да тестват въпросната идея, сред международна група участници/потребители/клиенти с и без зрителни затруднения.
Освен това The Pitch цели да помогне на младежки работници да развият умения и компетенции, чрез които да са полезни на хората с нарушено зрение и да могат по-ефективно да работят заедно, като им предложи както обучение, така и възможност да реализират съвместни дейности с участващите зрително затруднени младежи.
Всичко това бихме желали да постигнем като предложим на смесени групи от страните партньори (България, Белгия, Италия, Гърция и Румъния) възможността да преминат по маршрута на Ботевата чета и по пътя, в различни населени места, да тестват своите идеи за работилници и да създадат уникален по рода си модел за хайк за групи участници с и без нарушено зрение с елементи на взаимно обучение и израстване.
Реализацията на въпросния пешеходен обучителен туризъм предстои да се случи през втората половина на юни 2023г., т.е. не по времето, когато всички други групи поемат по пътя на Ботевата чета, за да разполагаме с вниманието на местните хора, да можем да се възползваме от настаняването, което е налично и да можем да допринесем за удължаване на емоцията за местното население от този тип срещи. Групата ни (около 35 души) ще бъде шарена, многоезична, с различни умения и интереси, но с обединяващото желание за споделяне, за принос към и участие в едно уникално преживяване, което да бъде обогатяващо за всички – както за нас, така и за местните хора, с които ще имаме щастието да се срещнем по пътя.
Ако разпознавате себе си като потенциален участник в проекта – имате идея, която бихте могли да развиете в уъркшоп, чрез който да бъде тествана, зрително затруднен/а сте и сте на възраст до 29 години, свържете се с нас, за да обсъдим вашето участие и ангажиментите, които следва да бъдат поети от наша и ваша страна.
Екипът е на разположение за допълнителна информация!
 
 

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.