Среща по проект InCrea+ в София

Поредната среща по проект InCrea+ Erasmus+ бе проведена в София, България на 27 и 28 октомври 2022г. Партньорите се отчетоха едни на други за свършената работа и постигнатите резултати и направиха план за предстоящите последни месеци от изпълнението на проекта.  

InCrea+ е от изключително значение за всички страни партньори и достигна до учители и ученици, за да ги снабди с полезни инструменти от областта на изкуствата, за да направи учебния процес толкова приобщаващ, колкото би могъл да бъде. 

Skip to content