Проект Culpeer goes digital със среща в София

Партнорите по Erasmus+ проект „Culpeer goes digital“ се срещнаха в София, България на 29 и 30 септември 2022, за да обсъдят бъдещите стъпки по проекта и да вземат решение относно крайни срокове и разпределение на задачи. Подробности за дейностите и развитието по проекта можете да откриете тук: https://culpeer-digital.eu