Проект Culpeer goes digital със среща в София

Партнорите по Erasmus+ проект „Culpeer goes digital“ се срещнаха в София, България на 29 и 30 септември 2022, за да обсъдят бъдещите стъпки по проекта и да вземат решение относно крайни срокове и разпределение на задачи.