Събитие за разпространение на PSsmile

Още едно събитие за разпространение на резултатите от Erasmus+ проект PSsmile бе организирано и проведено на 9 юли 2022 г. в гр. Раковски. В него взеха участие преподаватели, родители и деца, които се запознаха с теоретичните основи на социо-емоционалното учене и социо-емоционалната интелигентност и се включиха в практически дейности и игри, насърчаващи развитието на СЕИ. Събитието бе оценено като полезно за местната общност и се счита за първото от поредица бъдещи такива.