Проект Отворена обучителна платформа за приобщаване

Проект „Отворена обучителна платформа за приобщаване“ (2021-1-RO01-KA220-YOU-000029169) по програма Erasmus+, координиран от Ofensiva Tinerilor в Румъния е в процес на развитие. Партньорите вече проведоха своите национални фокус групи, проучвания и консултации с цел едновременно да установят какви са обучителните потребности на млади хора с увреждания и младежки работници, които работят с тях и да открият евентуални вече съществуващи обучителни платформи с подобна насоченост. Първото обучително събитие по проекта, което ще има за задача и да постави основите на обучителната платформа по проекта е планирано за октомври 2022 г. в Арад, Румъния. Очаквайте новини!

В проект #PeersforInclusionOLP сме заедно с Ofensiva Tinerilor, Asociația Nevăzătorilor Arad, Mcc Celjski Mladinski Center, Innoved Innoved, EPTO | European Peer Training Organisation, Health Welfare Center of Thessaly, Net Cleaner SRL, Romania, Zavod VOZIM. Нашият прекрасен партньор в България е Сдружение „Паралелен свят“, Пловдив!