Конференция за споделяне на проект 4-минутни бариери в Италия

Събитие за споделяне на резултатите от проект 4-минутни бариери в Кампи Бизенцио, Флоренция, Италия (24-27 юни 2022 г.)! Прекрасна международна конференция със съпътстващи дейности и първи международен VisiBall турнир! Освен представителите на партньорските организации и местните заинтересовани страни, събитието бе посетено и от професионален VisiBall рефер от Белгия и вдъхновена делегация от Тузла, Босня, които нямат търпение да привнесат VisiBall в тяхната практика! По време на срещата, партньорите от Ирландия също споделиха, че VisiBall е достигнал Бразилия. Не можем да сме по-щастливи. VisiBall излиза от границите на косорциума. Гордеем се! Чудесна работа, колеги! Чудесна работа и от страна на организаторите и домакини от Quartotempo Firenze!