Брошурата по проект DigiFinEdu е готова

Можете да я откриете на всички партньорски езици. Тук свалете и разгледайте брошурата на български!

Екипът на Фондацията използва възможността да благодари на всички асоциирани партньори училища, които ни подкрепяха до момента! Подготвяме обучителната програма! Очаквайте новини!