VisiBall тестове през март и април 2022 г. в България

Месеците март и април 2022 г. бяха чудесни за VisiBall в България благодарение на двата проведени теста – първия в спртния салон на 74 СУ в София, а втория на игрище на спортен клуб Бароко. Вторият тест включи изпробване на някои от предложените в разработените по Four-minute Barriers проект MOOC-ове. Дейностите бяха организирани във връзка с изпълнението на проект 4MB, подкрепен от програма Erasmus+, n. 613251-EPP-1-2019-1-BG-SPO-SCP – https://www.4mbarriers.eu