Обучение с програмата на InCrea+ в Пловдив

Обучително събитие с програмата, разработена по Erasmus+ проект InCrea+ бе организирано за преподаватели от два града – Пловдив и Силистра – в Дом на науката и техниката в Пловдив. Обучението се състоя в периода от 14-ти до 17-ти април 2022 г. включтелно и покри целия курс, включен в трите части на програмата. В допълнение към теоретичните сесии, бяха организирани и практически дейности, които участниците изпълниха с голямо удоволствие, възползвайки се от този практически опит, който помага за генериране на собствени идеи за приложението на конкретни артистични дейности с учениците.