Събитие за разпространение на Златното сечение в Разград

Още едно прекрасно събитие, свързано с проект Golden Ratio Teaching (Обучение по златното сечение) бе проведено на 20 април 2022 г. в Разград с учители от местната ППМГ „Акад. Никола Обрешков“. Екипът по проекта от България бе посрещнат с огромен ентусиазъм и бе изпратен с коментари от сорта на „Къде бяхте преди 20 години, когато започвах да преподавам?” Толкова вдъхновяващо, съживяващо и себеутвърждаващо. Подходът на Златното сечение работи и неговите предложения се приемат с ентусиазъм от учителите. В Разград ние споделихме резултатите по проекта, обяснихме процеса, стоящ зад GRT и всички резултати от него, както и какво може да бъде открито на сайта на проекта, но също така направихма стъпка напред с един бърз курс по използване на истории, визуализации и музика в класните стаи.