Peers for inclusion – Достъпната обучителна платформа

CuBuFoundation започна работа по нов антидискриминационен проект озаглавен Peers for inclusion – Open learning platform или в опит за превод на български – „Отворена обучителна платформа за приобщаване“ (Erasmus+, n. 2021-1-RO01-KA220-YOU-000029169)

Проектът стъпва на дългогодишна практика на водещата организация Ofensiva Tinerilor от Арад, Румъния, която организира обучения за приобщаване в рамките на младежки дейности и обмени.

Целта на проекта е да подобри социалното приобщаване на младежи с увреждания посредством онлайн уъркшопи за взаимно обучение, които използват дигитални инструменти като основа за учене чрез практически опит.
Планираме да разработим подобрена програма за борба с дискриминацията спрямо младите хора с увреждания, която адресира потребности, слабости и заплахи. Едно от най-адекватните решения, които идентифицирахме, е създаване на обучителна платформа, която позволява на организациите да провеждат антидискриминационни уъркшопи посредством дигитални инструменти.
До края на проекта ще сме:
– създали платформа с ресурси и обучителни опции, която ЕС организации ще могат да използват, за да направят своите дейности по-достъпни и да се противопоставят на т.нар. ейбълизъм сред младите хора
– повишили капацитета за включване на младежи с увреждания в социо-обучителни дейности на поне 24 младежки работници
Дейностите, които предвиждаме:
– Проучване и анализ на потребностите сред младежки организации
– Създаване на обучителна методология
– Пилотиране на методологията посредством дейности на местна почва в страните партньори (включително с две обучителни мобилности за младежки работници в Румъния и Гърция)
– Създаване на проектната платформа с материали за онлайн обучителни възможности
Ако темата на проекта е интересна и от значение за вас, работите или планирате да работите с младежи и желаете да задълбочите работата си в посока приобщаване и антидискриминация, свържете се с нас, за да ви включим в дейностите, които предстои да бъдат организирани (както на местна почва, така и в рамките на обучителните мобилности в Румъния и Гърция).
За повече информация и директен контакт: cubufoundation@gmail.com, 0889306134.