Резултатите от проект Golden Ratio Teaching представени в Арбанаси

Процеса и резултатите от проект Golden Ratio Teaching (Обучение по златното сечение), финансиран по програма Erasmus+, бяха споделени с аудиторията на конференция за учители и директори, организирана в Арбанаси на 18-19 март 2022 г. Събитието бе посетено от общо 34 учители и директори основно от училища от Северен-Централен регион.

Резултатите по проект GRT бяха посрещнати с огромен ентусиазъм и след събитието имаше участници, които споделиха идеи и готовност да адаптират урочни планове с един или друг от представените инструменти.