Представяне на проект PSsmile по време на конференция в Арбанаси

В контекста на конференция в сферата на образованието, проведена за преподаватели и директори в Арбанаси, обл. Велико Търново на 18-19 март 2022 г., проект PSsmile Erasmus+ бе представен накратко и нивото на осведоменост на аудиторията по отношение на неговите теми и резултати бе повишено. Присъстващите очакват допълнителни подробности и специално насочено към споделяне на резултатите по PSsmile събитие.