Проект DigiFinEdu е представен на конференция в Арбанаси

Проект DigiFinEdu – цели, консорциум, очаквани резултати и възможността за включване като асоциирани партньори – бе представен пред аудиторията в конференция, организирана в Арбанаси, обл. Велико Търново на 18-19 март 2022 г. Присъстваха учители и директори на училища основно от Северен-Централен район, но също и преподаватели от София. 

Проектът генерира сериозен интерес сред аудиторията.