Проект DigiFinEdu кани асоциирани партньори

Проект „Насърчаване на финансовата грамотност на етап основно образование чрез геймификация и дигитално разказване на истории“ (DigiFinEdu) кани асоциирани партньори да се включат в дейностите

Период на проекта: 01.02.2022 – 31.01.2024

Програма Erasmus+: KA220 – Cooperation partnerships in school education

Целеви групи: преподаватели, ученици от начален етап, родители

Проектът цели:

● Да насърчи постигане на финансова грамотност (FinLit) сред деца в начален образователен етап (от 9 до 12 години). 
● Да постигне разбиране и предразположеност на децата по отношение на теми и дейности, свързани с пари и основни финансови концепции, чрез завладяващи и интерактивни истории. 
● Да подобри готовността и ефективността на родителите и учителите, когато се налага да обясняват финансови концепции на децата/учениците. 
● Да подобри участието на родителите в процеса на обучение на техните деца. 
● Да подобри разбирането относно политиките и стратегиите в сферата на финансовото образование в национален и международен мащаб.
 

http://digifinedu.eu

Резултати: 

– R1: DigiFinEdu методически материал. eКнига представяща контекста на FinLit на национално и транснационално ниво, както и иновативна FinLit обучителна практика за учители и родители.

– R2: DigiFinEdu обучителен материал с 10 модула с урочни планове, материали и инструкции за учители, родители и ученици.

– R3: DigiFinEdu образователна видео игра за FinLit, съчетаваща дигитално разказване на истории и методологии за геймифакция.

Партньори:

  1. Raseiniai Saltinis Progymnasium (Литва)
  2. VsI „eMundus“ (Литва)
  3. Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество  CuBuFoundation (България)
  4. AKOE (Испания)
  5. CREF (Португалия)
  6. Youth Initiative Center (Нидерландия)
Ако проектът представлява интерес, моля свалете, попълнете и ни изпратете писмо и форма за асоцииран партньор, в зависимост от това дали сте училище или друг тип организация.
Писмо за училища
Писмо за НПО или друг тип организации