Уъркшоп за сетивен лабиринт във връзка с InCrea+ в Пловдив

От 14-ти до 16-ти януари (с една въвеждаща онлайн сесия петък вечер и две срещи на живо в Пловдивски културен институт на 15-ти и 16-ти) участници от проект Theatre as inclusive practice, театрални експерти и преподаватели от местни училища, се събраха, за да анализират заедно възможностите, които сетивният театър предлага в различни професионални и лични направления! Срещата бе реализирана във връзка с Erasmus+ проект Inclusive creativity through educational artmaking (InCrea+), благодарение на възможността за вплитане на тези театрални техники и упражнения в образованието с цел подобряване на връзката със себе си, останалите и пространството и постигане на по-успешно приобщаване в класната стая. Фасилитаторът, споделящ своите умения, знания и безкраен талант и водещ тази шарена, но изненадващо сплотена и готова да споделя група, беше Milena Stanojevic. Тепърва има много да учим заедно! Очаквайте новини за предстоящото обучение по проект InCrea+ и възможностите за нови срещи и експерименти!